Święty Krzyż przeciwko swastyce.

Wykaz księży i sióstr zakonnych rozstrzelanych w Nowogródzkiem
w latach 1942-1943

Antonina – siostra z zakonu Benedyktynek w Nieświeżu, Malewo k/Nieświeża – 5 sierpnia 1942 r.
Augustynowicz Aleksander – ksiądz z parafii Nieciecz pow. Lida, Lida – 10 marca 1943 r.
Bartuszek Józef – ur. 1908 r., ksiądz proboszcz w Zaostrowieczu, Baranowicze – 13 lipca 1942 r.
Borowski – ksiądz z parafii Lack Wysoki pow. Szczuczyn, Lida – 10 marca 1943 r.
Bryczkowski Bolesław – ur. 1909 r., ksiądz proboszcz w Krzywoszynie, Baranowicze – 13 lipca 1942 r.
Bujanowski Leon – ur. 16 VI 1891 r. w Nowej Olszance k/Sokala, ksiądz proboszcz w Niedźwiedzicy, Baranowicze – 13 lipca 1942 r.
Cieszkiewicz Aleksander – ur. 1892 r., ksiądz, rektor kościoła filialnego w Pleszewiczach i kapelan sióstr zakonnych Zgromadzenia św. Józefa w Grzybowszczyźnie k/Nieświeża, Malewo k/Nieświeża – 5 sierpnia
1942 r.
Cybulski – ksiądz z parafii Traby pow. Wołożyn, Lida – 10 marca 1943 r.
Dalecki Michał – ur. w 1884 r., ksiądz proboszcz i dziekan w Nowogródku, kanonik Kapituły Pińskiej, Nowogródek – 31 lipca 1942 r.
Dąbrowski Kazimierz – ksiądz dr, proboszcz parafii Darewo, Kołdyczewo – 14 listopada 1942 r.
Dobrowolski Stefan – ksiądz z parafii Bielica pow. Lida, Lida – 10 marca 1943 r.
Dominiak Józef – ur. 30 I 1903 r., ksiądz proboszcz w Siejłowiczach, Malewo k/Nieświeża – 5 sierpnia 1942 r.
Gogoliński Józef – ur. 1894 r., proboszcz w Horodzieju, Malewo k/Nieświeża – 5 sierpnia 1942 r.
Grochowski – ksiądz, Słonim – 19 grudnia 1942 r., 8 lipca 1944 r.
Grzesiak Tadeusz – ur. 01 X 1901 r., ksiądz proboszcz z Klecka, Baranowicze – 13 lipca 1942 r.
Karamucki Alojzy – ur. 1908 r., ksiądz proboszcz w Iwancewiczach, Baranowicze – 13 lipca 1942 r.
Klimczak Władysław – ur. 1913 r., ksiądz proboszcz w Porzeczu, Baranowicze – 13 lipca 1942 r.
Kowrecki Kazimierz – ur. 1893 r., ksiądz proboszcz parafii w Połoneczce, Kołdyczewo – 14 listopada 1942 r.
Kubik Mieczysław – ur. 11 III 1900 r., ksiądz proboszcz parafii Bożego Ciała i dziekan w Nieświeżu, Baranowicze – 13 lipca 1942 r.
Kuczyński Józef – ur. w 1879 r., ksiądz proboszcz parafii Wsielub, Nowogródek – 31 lipca 1942 r.
Laban Wincenty – ksiądz z parafii Lida-Słobódka, Lida – 10 marca 1943 r.
Leusz Antoni – ksiądz z parafii w Stołpcach, lat około 40, Kołdyczewo – 14 listopada 1942 r.
Mackiewicz Antoni – proboszcz parafii w Mirze, lat około 50, dziekan stołowicki, Kołdyczewo
 – 14 listopada 1942 r.
Męcior Tomasz – ur. 16 XII 1897 r. w Szynwałdzie k/Tarnowa, zakonnik ze Stowarzyszenia Księży Pallotynów, proboszcz parafii i przełożony domu Księży Pallotynów w Nowosadach, Baranowicze – 13 lipca 1942 r.
Mroczkowski Lucjan – ksiądz z parafii Lida-Słobódka, Lida – 10 marca 1943 r.
Nejmak Wacław – ksiądz prałat z parafii w Nowym Świerżeniu, lat 60, Kołdyczewo – 14 listopada 1942 r.
Noiszewska Ewa Bogumiła – ur. 11 VI 1885 r. w Osaniszkach, c. Kazimierza, zakonnica ze Zgromadzenia Sióstr Niepokalanek w Słonimiu, Słonim – 19 grudnia 1942 r., 8 lipca 1944 r.
Nowak Stanisław Leonard – ur. 25 X 1904 r., ksiądz proboszcz parafii Domaczewo, Kołdyczewo – 14 listopada 1942 r.
Oleszczuk Alfons – ur. 14 XII 1902 r. w Drohiczynie n/Bugiem, s. Aleksandra, ksiądz proboszcz w Nowej Myszy i Żelaźnicy, Baranowicze – 13 lipca 1942 r.
Ożarowski – ksiądz z parafii Lipniszki pow. Lida, Lida – 10 marca 1943 r.
Pawłowski Władysław Zygmunt – ur.1879 r., ksiądz proboszcz w Leśnej, Baranowicze – 13 lipca 1942 r.
Rutkowski Bolesław – ur. 1897 r., ksiądz proboszcz parafii Juszkiewicze, Baranowicze – 13 lipca 1942 r.
Strześniewski – ksiądz z parafii Juraciszki, pow. Wołożyn, Lida – 10 marca 1943 r.
Studziński Wincenty – ur. 10 I 1899 r. w Młynach k/Mogilna, s. Wincentego, ksiądz proboszcz parafii
w Swojatyczach, Baranowicze – 13 lipca 1942 r.
Suchoń Józef – ur. 1885 r., ksiądz parafii w Snowiu, Malewo k/Nieświeża – 5 sierpnia 1942 r.
Śniegocki Stefan – ksiądz z parafii Lida, Lida – 10 marca 1943 r.
trzy siostry zakonne ze Zgromadzenia św. Józefa w Grzybowszczyźnie k/Nieświeża, Malewo k/Nieświeża
 – 5 sierpnia 1942 r.
Uliński Franciszek – ur. 1873 r., ksiądz administrator parafii Makijewszczyzna, Baranowicze – 13 lipca 1942 r.
Warchapowicz Władysław – ur. 1910 r., ksiądz wikariusz w Hancewiczach, Baranowicze – 13 lipca 1942 r.
Wierzbicki Wiktor – ur. 1890 r., ksiądz administrator parafii Nowa Mysz, Baranowicze – 13 lipca 1942 r.
Wołowska Marta Kazimiera – ur. 30 IX 1879 r. w Lublinie, c. Józefa, zakonnica ze Zgromadzenia Sióstr Niepokalanek w Słonimiu, Słonim – 19 grudnia 1942 r., 8 lipca 1944 r.

Opracowanie: Antoni Galiński – autor aktualnie jest pracownikiem Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. w Łodzi, artykuł opublikowany został w t. XXXIII Biuletynu Głównej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Instytutu Pamięci Narodowej.Dodaj komentarz


Dodaj

© 2013-2022 PRV.pl
Strona została stworzona kreatorem stron w serwisie PRV.pl